Hoofdstuk 9

9.1 Veiligheid 

9.1.1 Interferentie 

Interferentie is de verstoring van radiografische besturing of GNSS van een onbemand luchtvaartuig, al dan niet moedwillig, door andere systemen. Het kan zijn dat een besturingssignaal wordt verstoord door andere signalen die op hetzelfde moment op dezelfde frequentie zitten (denk bijvoorbeeld aan zendmasten en transformatoren).

9.1.2 Molest

9.1.3 Modificatie 

Resumen

Zie hoofdstuk 9.4 voor een korte samenvatting.

Crear una cuenta para seguir leyendo