Hoofdstuk 9

9.4 Samenvatting

Veiligheid

Interferentie

Interferentie is de verstoring van radiografische besturing of gps van een onbemand luchtvaartuig, al dan niet moedwillig, door andere systemen. Het kan zijn dat een besturingssignaal wordt verstoord door andere signalen die op hetzelfde moment op dezelfde frequentie zitten (denk bijvoorbeeld aan zendmasten en transformatoren).

Molest

Modificatie

CE-markering

Nationale veiligheidseisen

Let op: Als u de Basic Light opleiding volgt start hierna het examen.

Indien u de Basic opleiding volgt gaat u door naar hoofdstuk 10.

Crear una cuenta para seguir leyendo