Hoofdstuk 2

2.1 Introductie luchtruimrestricties

2.1.1 Zonering 

In Nederland geldt dat er bepaalde zones zijn waar vliegen met onbemande luchtvaartuigen niet is toegestaan of enkel mogelijk is onder specifieke condities. Deze zonering is opgenomen in de Regeling zonering onbemande luchtvaartuigen. Deze regeling is voornamelijk van toepassing op het vliegen met onbemande luchtvaartuigen in de Open-categorie.

Op hoofdlijnen is dit verbod van toepassing op de volgende gebieden:

    • Productielocaties voor de drinkwatervoorziening.

    Resumen

    Zie hoofdstuk 2.5 voor een korte samenvatting.

    Crear una cuenta para seguir leyendo