Hoofdstuk 3

3.3 De Europese regels

De gemeenschappelijke regels voor wat betreft onbemande luchtvaartuigen zijn vastgelegd in twee stukken regelgeving, de zogenaamde Verordening (EU) 2019/945 en Verordening (EU) 2019/947. Verordening (EU) 2019/945 behandelt de voorwaarden voor een onbemand luchtvaartuig en de vereisten voor ontwerpers, fabrikanten, importeurs en distributeurs.

Resumen

Zie hoofdstuk 3.9 voor een korte samenvatting.

Crear una cuenta para seguir leyendo