Hoofdstuk 4

4.2 Visuele waarneming en zicht 

In het dagelijks leven, en dus ook tijdens het vliegen, is visuele waarneming onze grootste informatiebron. Het menselijk lichaam maakt voor visuele waarneming gebruik van de ogen. Het daadwerkelijk visueel waarnemen van bijvoorbeeld een voorwerp komt tot stand door twee gedeelten:

  1. Optisch gedeelte: de mechanische werking van de lens zorgt voor een correcte projectie van licht.
  2. Neurologisch gedeelte: het invallende licht wordt omgezet in elektrische impulsen.
    • Natuurlijke illusie;

    Resumen

    Zie hoofdstuk 4.4 voor een korte samenvatting.

    Crear una cuenta para seguir leyendo