Hoofdstuk 7

7.1 Privacy

7.1.1 Particulieren

7.1.2 Bedrijven en organisaties

  1. Er is toestemming nodig van de betreffende persoon.
  2. De verwerking van gegevens is noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren.
  3. De verwerking van gegevens is noodzakelijk omdat je dit wettelijk verplicht bent
  4. De verwerking van gegevens is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen.
  5. De verwerking van gegevens is noodzakelijk om je gerechtvaardigde belang te behartigen.

Resumen

Zie hoofdstuk 7.3 voor een korte samenvatting.

Crear una cuenta para seguir leyendo