Hoofdstuk 2

2.3 Luchtruimrestricties

Ongeacht in welke luchtruimklasse men vliegt, gelden er op veel plaatsen beperkingen in het luchtruim. Deze beperkingen worden in de luchtvaart vaak restrictions genoemd. De zogenaamde Airspace Restrictions kun je terugvinden in de AIP. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende restricties:

  • Prohibited Areas (EHP): gebied waar onder vastgestelde regels en tijden het verboden is om te vliegen.
  • Dangerous Areas (EHD): gebied waar de gezagvoerder beslist of er wordt gevlogen.

Résumé

Zie hoofdstuk 2.5 voor een korte samenvatting.

Créer un compte pour continuer la lecture