Hoofdstuk 3

3.3 De Europese regels

De gemeenschappelijke regels voor wat betreft onbemande luchtvaartuigen zijn vastgelegd in twee stukken regelgeving, de zogenaamde Verordening (EU) 2019/945 en Verordening (EU) 2019/947. Verordening (EU) 2019/945 behandelt de voorwaarden voor een onbemand luchtvaartuig en de vereisten voor ontwerpers, fabrikanten, importeurs en distributeurs.

Résumé

Zie hoofdstuk 3.9 voor een korte samenvatting.

Créer un compte pour continuer la lecture