Hoofdstuk 3

3.3 De Europese regels

De gemeenschappelijke regels voor wat betreft onbemande luchtvaartuigen zijn vastgelegd in twee stukken regelgeving, de zogenaamde Verordening (EU) 2019/945 en Verordening (EU) 2019/947. Verordening (EU) 2019/945 behandelt de voorwaarden voor een onbemand luchtvaartuig en de vereisten voor ontwerpers, fabrikanten, importeurs en distributeurs.

Riepilogo

Zie hoofdstuk 3.9 voor een korte samenvatting.

Crea un account per continuare a leggere