Hoofdstuk 8

8.3 Nationale verzekeringseisen

De operator dient zich te houden aan de Europese eĢn nationale regelgeving. Veel verzekeringen maken onderscheid tussen vliegen in Nederland en vliegen in andere Europese landen. Alvorens in het buitenland te vliegen, is het altijd van belang om goed te kijken hoe dit verzekeringstechnisch zit bij de huidige verzekering. Het staat de lidstaten vrij om aanvullende verzekeringseisen te stellen, die mogelijk niet in iedere lidstaat gelijk zijn.

Riepilogo

Zie hoofdstuk 8.4 voor een korte samenvatting.

Crea un account per continuare a leggere