Demo

COMPOSITIE REGELS 

Binnen de fotografie zijn er allerlei compositieregels bedacht. Door het hoofdonderwerp op een specifieke plek in het beeld te plaatsen wordt een foto bijna vanzelf interessanter om naar te kijken. De bekendste en de meest toegepaste composities houden zich veelal aan een van de volgende regels.

Centrale compositie 

Centraal composities gebruik je veelal wanneer je als fotograaf de symmetrie van iets probeert te benadrukken. Hierbij plaats je het hoofdonderwerp in een centrale positie (meestal midden in het beeld) waar alle elementen in het beeld naar toe wijzen. Dit kan, zeker vanuit de lucht, tot interessante symmetrische beelden leiden.

De regel van derden

Bij de regel van derden trek je zowel horizontaal als verticaal twee lijnen op 1/3 en 2/3 van respectievelijk de breedte en de hoogte van de foto. Zo creëer je een raster dat bestaat uit 9 vakken welke elk even groot zijn. Het achterliggende idee van de regel van derden is dat je de belangrijkste elementen van een foto op een van de lijnen, het liefste op een snijpunt(!), plaatst. Door te werken met de regel van derden ontstaat er aan één kant van het beeld ruimte waardoor de aandacht van de kijker nog specifieker op het onderwerp gericht wordt.

De gulden snede 

De regels van de gulden snede lijkt ontzettend veel op de regel van derden. Ook hier wordt namelijk het beeld verdeel in 9 vlakken, echter niet in 9 gelijke vlakken. De verdeling van de gulden snede is namelijk op basis van een wiskundige berekening waarbij de verhouding tussen lijn A en lijn B gelijk moet zijn aan de verhouding tussen lijn B en C. Deze verhouding is daarbij gelijk aan het Griekse getal phi en is ongeveer 1,6.

De gulden snede zoals hierboven beschreven is, is eigenlijk een vereenvoudigede weergave van de daadwerkelijke gulden snede. Deze daadwerkelijke gulden snede is namelijk een spiraal die over de volledige foto heen loopt. Als deze gulden snede goed wordt gebruikt dan volgt de kijker de lijn van het begin tot het eindpunt. Op het eindpunt bevindt zich dan ook het hoofdonderwerp van de foto.

Diagonaal methode

Soms is het moeilijk om de regel van derden of de gulden snede te gebruiken. Vaak wijkt men dan uit naar de diagonaal methode. Bij deze methodiek plaats je de belangrijke elementen van de foto op de lijnen en kruispunten van de denkbeeldige diagonaal lijnen. Deze lijnen worden onder een hoek van 45 graden vanuit de hoeken van de afbeelding getrokken. Je zult zien dan het ook van de kijker langs de diagonale lijnen loopt.

Leidende lijnen

De regel van derden, gulden snede en de diagonaal methode maken allemaal gebruik van denkbeeldige lijnen om de juiste compositie te bepalen. Het is echter ook zeer gebruikelijk om bestaande beeldelement te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn wegen, bruggen, rivieren, kustlijnen etc. Door het gebruik van lijnen is het mogelijk om de kijken naar een bepaald deel van de foto te sturen. Uiteraard heeft elke soort lijn (horizontaal, verticaal, slingerend etc.) ook weer een eigen effect op de foto. Belangrijk bij het gebruik van lijnen is echter wel dat de lijn richting het belangrijkste onderwerp van de foto loopt en niet ervan af. Zie hieronder het voorbeeld waarbij de kijker via de weg naar het middelpunt van de foto wordt geleid. 

Vorige pagina