Hoofdstuk 1 | Luchtvaartregelgeving

1.6 | VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN EEN OPERATOR

Daarnaast moet de operator ervoor zorgen dat alle vluchtuitvoeringen gebruikmaken van het radiospectrum en moet deze het efficiënte gebruik ervan ondersteunen, zodat de risico’s beperkt worden. De operator actualiseert de informatie in het Geo Awareness System wanneer deze relevant is voor de plaats van de geplande vluchtuitvoering en zorgt ervoor dat:

  • het onbemande luchtvaartuig vergezeld gaat van de EU-conformiteitsverklaring, inclusief de verwijzing naar de desbetreffende klasse
Maak een account om verder te lezen