Hoofdstuk 3 | Beveiliging

3.2 | CE-MARKERING

Veel producten mogen uitsluitend in de EER (Europese Economische Ruimte) worden verhandeld als ze over een CE-markering beschikken. (Nationale overheden mogen hierop geen aanvullende eisen stellen.) Zodra een product een CE-markering heeft, betekent dit dat het product voldoet aan wettelijke eisen wat betreft veiligheid, gezondheid en milieu. De fabrikant verklaart hiermee dat het product (in dit geval een onbemand luchtvaartuig) voldoet aan alle essentiële eisen van deze EU-richtlijnen.

Maak een account om verder te lezen