Hoofdstuk 4 | Verzekering

4.2 | AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN ONGEVAL OF INCIDENT

Als piloot is het belangrijk om globaal de inhoud van de verzekeringspolis te kennen. Dit maakt het duidelijker wat de rechten en plichten zijn bij een ongeval.

Daarnaast is het voor de Specific- en Certified-categorie ook van belang om kennis te hebben van Verordening (EG) 785/2004.

Bij een ongeval moeten de verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijke punten met betrekking tot verzekeringskwesties:

    Maak een account om verder te lezen