Hoofdstuk 6 | Menselijk Presteren

6.3 | VISUELE WAARNEMING EN ZICHT 

In het dagelijks leven, en dus ook tijdens het vliegen, is visuele waarneming onze grootste informatiebron. Het menselijk lichaam maakt voor visuele waarneming gebruik van de ogen. Het daadwerkelijk visueel waarnemen van bijvoorbeeld een voorwerp komt tot stand door twee gedeelten:

  • Optisch gedeelte: de mechanische werking van de lens zorgt voor een correcte projectie van licht. 
  • Neurologisch gedeelte: het invallende licht wordt omgezet in elektrische impulsen.   
      Maak een account om verder te lezen