Hoofdstuk 8 | Vliegveiligheid

8.9 | AFSTANDSCRITERIA 

In Nederland gelden op het gebied van afstand tot wegen en spoorlijnen een aantal aanvullingen ten opzichte van de Europese Verordening. Het is voor subcategorie A1 en A2 verboden een vlucht uit te voeren binnen een horizontale afstand van 50 meter van in gebruik zijnde wegen waar een maximale snelheid van minimaal 80 kilometer per uur geldt en binnen een horizontale afstand van 25 meter van spoorlijnen. Voor subcategorie A3 geldt dat deze horizontale afstand 150 meter bedraagt.

Maak een account om verder te lezen