Hoofdstuk 4 - STS

4.1 | INTRODUCTIE

Menselijke factoren verwijzen naar de interactie tussen het individu en zijn of haar omgeving. Menselijke factoren gaan over de psychologische, fysieke,  fysiologische,  sociale, biologische en veiligheidskenmerken van de mens binnen het systeem. Simpel gezegd gaat het om de mens en zijn of haar (werk)omgeving.

Maak een account om verder te lezen