Hoofdstuk 6 - STS

6.1 | VOORAFGAAND AAN DE VLUCHT

6.1.1       Vluchtvoorbereiding

Voor een goede vluchtvoorbereiding neemt de piloot kennis van alle beschikbare informatie die bijdragen tot een juiste en veilige vluchtvoorbereiding. Het achterwege laten van een volledige vluchtvoorbereiding kan leiden tot situaties waarbij anderen of de piloot zelf in gevaarlijke situaties terecht komen. De vluchtvoorbereiding bestaat uit een voorbereiding vooraf en een voorbereiding op de vlucht locatie zelf.

  • Luchthavens
        Maak een account om verder te lezen