Hoofdstuk 9 | Videografie

9.1 | WAT IS VIDEO? 

Een video of film is eigenlijk niks anders dan een reeks opeenvolgende stilstaande beelden. Doordat deze reeks op een bepaalde snelheid wordt afgespeeld en door de nawerking van het beeld op ons netvlies lijken de beelden vloeiend in elkaar over te lopen.

Maak een account om verder te lezen