Hoofdstuk 9 | Videografie

9.4 | SLUITERTIJD

In paragraaf 5.2 werd al reeds beschreven wat de sluitertijd is en welke invloed dit heeft op de foto. Bij het maken van een film is vooral de relatie tussen de sluitertijd en de frame rate erg belangrijk. Een bekend begrip in de wereld van videografie is de 180 graden regel. Deze regelt houdt in dat de ingestelde sluitertijd ongeveer het dubbele dient te zijn van je frame rate. Ter verduidelijking: film je met een frame rate van 60 fps, dan moet de sluitertijd dus 1/120 seconden zijn.

Maak een account om verder te lezen