Hoofdstuk 5 | Algemeen licht & belichting

5.2 | SLUITERTIJDEN

Hoe lang er licht op de sensor valt is afhankelijk van de sluitertijd. Zo lang de sluiter van een camera openstaat, valt er licht op de sensor. Afhankelijk de sluitertijd komt een beeld dynamisch of juist gefixeerd tot uiting.

Maak een account om verder te lezen